Prozodi

2012-12-19 22:03:00

Genel anlamda şiir hecesinin müzik hecesine (notasına) uymasıdır. Yani siz bir şiiri bestelerken ya da besteledikten sonra ezginin, şiiri anlamsız bir yerde bölmemesi için bestenizi buna uygun hale getirmelisiniz. En çok bilinen prozodi hatası İstiklal Marşı'ndadır. "Korkma sönmez bu şafak-larda yüzen alsancak" şeklinde sözün besteye uymadığı bir durum söz konusudur.                      Devamı

Müzikte Ton

2012-12-05 17:50:00

  Ton kavramının temelini oluşturan majör ve minör dizilerdir. Bu dizilerde “do” sesinden başlayarak oluşturulan ilk majör dizinin “do majör” dizidir. Bir müzik eserinin tonunun yalnızca do majör olduğunu farz ettiğimizde, bu durumda genel olarak bu eser, dizinin eksen sesi olan do ya da üçlüsü olan “mi” den başlayacaktır. Devamı

Müzikte Dizi

2012-12-05 17:49:00

  Dizi, belirli oktav içerisindeki belirli ses ve aralık düzenine verilen addır. Dizi, bir müzik sistemine temel oluşturan belirli perdelerdeki seslerin sıralanmasıyla oluşan yapıdır. Bu sıralanış biçimi müzik çeşitlerine ve bölgelere göre değişir. Diziler altı kümede toplanır: 1.           Pentatonik diziler 2.           Modlar 3.           Makam dizileri 4.           Tonal diziler 5.           Caz müziği dizileri 6.           Atonal diziler Tonal dizi günümüzde müzik eğitiminde ve batı müziğinde yaygın olarak kullanılır. Tonal dizi dünyada da evrensel olarak kullanılır. Devamı

Müzikte Ses Değiştirici İşaretler

2012-12-05 17:45:00

  DİYEZ: Önüne yazıldığı notayı yarım ses inceltir (tizleştirir). BEMOL: Önüne yazıldığı notayı yarım ses kalınlaştırır (pesleştirir). NATUREL: Diyez ile incelmiş veya bemol ile kalınlaşmış notaları doğal haline döndürür. ÇİFT DİYEZ: Önüne yazıldığı notayı tam (bir) ses inceltir (tizleştirir). ÇİFT BEMOL: Önüne yazıldığı notayı tam(bir) ses kalınlaştırır (pesleştirir). Devamı