Akustik

2012-12-19 22:07:00

Akustik, (sesbilimi) sesi inceler. Bunlar arasında gürültüye yol açan titreşimlerin ve gürültünün kontrolü de vardır. Akustik ilgi alanları açısından kabaca şu alt kısımlara ayrılabilir: 1.Biyolojik Akustik: Sesin balina, yunus, yarasa ve baykuş gibi hayvanlar tarafından nasıl kullanıldığını inceler. 2. Su altı Akustiği: Deniz yatağı ve su altında ses dalgalarının yayılımı, saçılımı ve etkileşimini inceler. 3. Psikolojik ve Fizyolojik Akustik: İnsanlar ve hayvanların seslere karşı olan fizyolojik ve psikolojik tepkilerini inceler. 4. Elektro Akustik: Sinyal işleme kuramının yankılanım alanındaki uygulamalarını inceler. 5. Konuşma Akustiği: Konuşma iletişimi için gereken ses dalgalarının insanlar tarafından üretimi, iletimi ve algısını inceler. 6. Müziksel Akustik: Müzik fiziğini, müziksel algıyı, müzik aletleri seslerinin çözümlenmesini ve bireşimini inceler. 7. Mimari Akustik: Kapalı alanların ve mimari yapıların akustik özelliklerini inceler 8. Gürültü Akustiği: Gürültünün nasıl üretildiği ve yayıldığı, etken ve edilgen gürültü denetimi ve gürültünün etkilerini inceler. 9. Fiziksel Akustik: Ses dalga yayılımının fiziksel özelliklerini (iletim, yansıma, kırınım, etkileşim, kırınım, dağılım, emilim vs.) inceler. Devamı

Fonetik

2012-12-19 22:06:00

Fonetiğin konusu konuşma seslerinin eklemlenmesi, nakli, alınması ile ilgili bir bilgi dalıdır. Fonetiğin bu üç çalışma alanına karşılık gelen üç branşı vardır. Fonolojiye zıt olarak, fonetik konuşma seslerinin fizikî yönüyle ilgilenir. Devamı

Prozodi

2012-12-19 22:04:00

Genel anlamda şiir hecesinin müzik hecesine (notasına) uymasıdır. Yani siz bir şiiri bestelerken ya da besteledikten sonra ezginin, şiiri anlamsız bir yerde bölmemesi için bestenizi buna uygun hale getirmelisiniz. En çok bilinen prozodi hatası İstiklal Marşı'ndadır. "Korkma sönmez bu şafak-larda yüzen alsancak" şeklinde sözün besteye uymadığı bir durum söz konusudur.                      Devamı