Klasik Armoni Nedir?

2013-04-10 20:16:00

  •Klasik Batı Müziğinde, barok öncesi dönemde başlayıp barok, klasik ve romantik dönemlerde de etkisini sürdüren klasik armoni tekniği zaman içinde disiplinli kurallar oluşturmuştur. Günümüzde modern müzik yepyeni bir armoni sistemi getirmiştir. Klasik armoni elbette yoğun biçimde hâlâ kullanılmaktadır ama katı kuralları esnetilebilmektedir. •Armoni kuralları: •1. Melodik Hareket için istisna aralıklar: •a) Artmış ikili •b) Artmış dörtlü ve eksilmiş beşli •c) Eksik dörtlü   Devamı

Müzikte Armoni Nedir?

2013-04-10 20:14:00

  •Armoni kelime anlamında da anlaşılabileceği gibi, "uyum" anlamına gelmektedir. Geniş anlamıyla, müzikte iki ya da daha fazla sesin aynı anda tınlaması; daha dar anlamıyla ise Batı müziğinin özelliği olan gelişmiş akor sistemi ile bu akorlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallar bütünüdür.   •Yaklaşık 1650-1900 yılları arasında Batı’da geçerliliğini sürdüren armoni sistemi, orta çağın sonlarında ve Rönesans Avrupası’nda uygulanan çok sesli müzikten türemiştir. 9. yüzyılda kiliselerde söylenen dinsel şarkılarda, etkiyi arttırmak için ana melodiye yeni sesler eklemek yoluna gidilmişti. Organum adı verilen bu çok seslendirme tekniği, armoninin de ilk örneğiydi. Oldukça basit olan bu ilk örneklerde ana melodi, kendisine sürekli paralel olarak yürüyen ve 4′Iü, 5′li ya da 8′li (oktav) bir aralıkta bulunan bir ikinci ses tarafından destekleniyordu. Bu aralıkların özellikle seçilmesinin nedeni ise, M.Ö. 6. yüzyılda Eski Yunanlı filozof Pythagoras’ın da kanıtladığı gibi, konsonans (uyumlu aralıklar) adı verilen 4′lü, 5′li ve 8′li aralıkların kulakta mutlak bir rahatlık duygusu yaratmasıydı.  •Yaklaşık 1650-1900 yılları arasında Batı’da geçerliliğini sürdüren armoni sistemi, orta çağın sonlarında ve Rönesans Avrupası’nda uygulanan çok sesli müzikten türemiştir. 9. yüzyılda kiliselerde söylenen dinsel şarkılarda, etkiyi arttırmak için ana melodiye yeni sesler eklemek yoluna gidilmişti. Organum adı verilen bu çok seslendirme tekniği, armoninin de ilk örneğiydi. Oldukça basit olan bu ilk örneklerde ana melodi, kendisine sürekli paralel olarak yü... Devamı

SBS Başvuru Kitapçığı Yayınlandı!

2013-03-04 20:48:00

Evet arkadaşlar, SBS'ye girecekler için önemli bir an geldi. SBS başvuru kitapçığı açıklandı. Mab'in sitesine girerek öğrenebilirsiniz :) Devamı