Jonas Brothers - Pom Poms

2013-04-10 20:52:00

Devamı

Modern Armoni Nedir?

2013-04-10 20:47:00

  •Modern armonide kural yoktur bile denebilir.  Dizileri oluşturan her sesin bir görevi vardır armonide. Mesela klasik do-re-mi-fa-sol-la-si-do diye giden bir do majör dizide her sesin görevi bellidir. Sol sesinin üstüne kurulan bir akor, do sesinin üstüne kurulan bir akora "çözülmek" ister. Bu yüzden do sesinin üstüne kurulan akora "eksen" denir. Ve dizi içindeki bundan sonra en önemli olan akora, sol sesinin üstüne kurulmuş olan akora, "dominant" denir. Sol sesinin üstüne kurulan akordan hemen önce gelen fa sesinin üstüne kurulmuş olan akor da dominant akorun hemen altı olduğu için "subdominant" akoru adını alır.  •ÖZET:Modern armoni neredeyse hiçbir kurala sahip değildir.   Devamı

Caz Armonisi Nedir?

2013-04-10 20:46:00

  •Caz armonisi klasik armoniyle benzer kurallara sahiptir. Ama daha serbesttir. Modülasyonlar (bir tondan başka bir tona geçiş) daha serbest kurallarla yapılabilir. Yine de dominant, subdominant, çeken, yeden gibi dereceler caz armonisinde bulunur. Akor kuruluşlarıyla ilgili kurallar caz armonisinde vardır. Bütün bunlar caz armonisinde çok daha rahat yapılabilir. Çünkü daha az kural vardır.  •ÖZET:Caz armonisi yine belli kurallara bağlıdır. Ancak klasik armoni kadar katı değildir.   Devamı

Klasik Armoni Nedir?

2013-04-10 20:44:00

  •Klasik armonide katı ve bozulması imkansız kurallar geçerlidir. Belirli kadanslar (akorların sıralanmasına verilen isim) vardır. Bu kadansların dışına çıkılarak çeşitli sıralamalar da yapılabilir. Ancak yapılacak olan bu sıralamalar kesinlikle yine belli kurallara bağlı olarak yapılacaktır. Akorların nasıl kuruldukları ve ne şekilde sıralandığını burada anlatmak olanaksız. Milyonlarca kelime yazmamız gerekebilir. •ÖZET:Klasik armoni çok katı kurallara sahip bir armonidir. Kuralları asla yıkılamaz, değiştirilemez.   Devamı