Modern Armoni Nedir?

2013-04-10 20:47:00

  •Modern armonide kural yoktur bile denebilir.  Dizileri oluşturan her sesin bir görevi vardır armonide. Mesela klasik do-re-mi-fa-sol-la-si-do diye giden bir do majör dizide her sesin görevi bellidir. Sol sesinin üstüne kurulan bir akor, do sesinin üstüne kurulan bir akora "çözülmek" ister. Bu yüzden do sesinin üstüne kurulan akora "eksen" denir. Ve dizi içindeki bundan sonra en önemli olan akora, sol sesinin üstüne kurulmuş olan akora, "dominant" denir. Sol sesinin üstüne kurulan akordan hemen önce gelen fa sesinin üstüne kurulmuş olan akor da dominant akorun hemen altı olduğu için "subdominant" akoru adını alır.  •ÖZET:Modern armoni neredeyse hiçbir kurala sahip değildir.   Devamı

Caz Armonisi Nedir?

2013-04-10 20:46:00

  •Caz armonisi klasik armoniyle benzer kurallara sahiptir. Ama daha serbesttir. Modülasyonlar (bir tondan başka bir tona geçiş) daha serbest kurallarla yapılabilir. Yine de dominant, subdominant, çeken, yeden gibi dereceler caz armonisinde bulunur. Akor kuruluşlarıyla ilgili kurallar caz armonisinde vardır. Bütün bunlar caz armonisinde çok daha rahat yapılabilir. Çünkü daha az kural vardır.  •ÖZET:Caz armonisi yine belli kurallara bağlıdır. Ancak klasik armoni kadar katı değildir.   Devamı

Klasik Armoni Nedir?

2013-04-10 20:44:00

  •Klasik armonide katı ve bozulması imkansız kurallar geçerlidir. Belirli kadanslar (akorların sıralanmasına verilen isim) vardır. Bu kadansların dışına çıkılarak çeşitli sıralamalar da yapılabilir. Ancak yapılacak olan bu sıralamalar kesinlikle yine belli kurallara bağlı olarak yapılacaktır. Akorların nasıl kuruldukları ve ne şekilde sıralandığını burada anlatmak olanaksız. Milyonlarca kelime yazmamız gerekebilir. •ÖZET:Klasik armoni çok katı kurallara sahip bir armonidir. Kuralları asla yıkılamaz, değiştirilemez.   Devamı

Klasik Armoni Nedir?

2013-04-10 20:16:00

  •Klasik Batı Müziğinde, barok öncesi dönemde başlayıp barok, klasik ve romantik dönemlerde de etkisini sürdüren klasik armoni tekniği zaman içinde disiplinli kurallar oluşturmuştur. Günümüzde modern müzik yepyeni bir armoni sistemi getirmiştir. Klasik armoni elbette yoğun biçimde hâlâ kullanılmaktadır ama katı kuralları esnetilebilmektedir. •Armoni kuralları: •1. Melodik Hareket için istisna aralıklar: •a) Artmış ikili •b) Artmış dörtlü ve eksilmiş beşli •c) Eksik dörtlü   Devamı

Müzikte Armoni Nedir?

2013-04-10 20:14:00

  •Armoni kelime anlamında da anlaşılabileceği gibi, "uyum" anlamına gelmektedir. Geniş anlamıyla, müzikte iki ya da daha fazla sesin aynı anda tınlaması; daha dar anlamıyla ise Batı müziğinin özelliği olan gelişmiş akor sistemi ile bu akorlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallar bütünüdür.   •Yaklaşık 1650-1900 yılları arasında Batı’da geçerliliğini sürdüren armoni sistemi, orta çağın sonlarında ve Rönesans Avrupası’nda uygulanan çok sesli müzikten türemiştir. 9. yüzyılda kiliselerde söylenen dinsel şarkılarda, etkiyi arttırmak için ana melodiye yeni sesler eklemek yoluna gidilmişti. Organum adı verilen bu çok seslendirme tekniği, armoninin de ilk örneğiydi. Oldukça basit olan bu ilk örneklerde ana melodi, kendisine sürekli paralel olarak yürüyen ve 4′Iü, 5′li ya da 8′li (oktav) bir aralıkta bulunan bir ikinci ses tarafından destekleniyordu. Bu aralıkların özellikle seçilmesinin nedeni ise, M.Ö. 6. yüzyılda Eski Yunanlı filozof Pythagoras’ın da kanıtladığı gibi, konsonans (uyumlu aralıklar) adı verilen 4′lü, 5′li ve 8′li aralıkların kulakta mutlak bir rahatlık duygusu yaratmasıydı.  •Yaklaşık 1650-1900 yılları arasında Batı’da geçerliliğini sürdüren armoni sistemi, orta çağın sonlarında ve Rönesans Avrupası’nda uygulanan çok sesli müzikten türemiştir. 9. yüzyılda kiliselerde söylenen dinsel şarkılarda, etkiyi arttırmak için ana melodiye yeni sesler eklemek yoluna gidilmişti. Organum adı verilen bu çok seslendirme tekniği, armoninin de ilk örneğiydi. Oldukça basit olan bu ilk örneklerde ana melodi, kendisine sürekli paralel olarak yü... Devamı